fundamentowe - ewangeliczne

Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie

(Mt 13,31-35)

Potem im przypowieści przedłożył niniejsze:
Jest Królestwo niebieskie jak ziarnko gorczycy,
co ma ze wszystkich nasion ziarenka najmniejsze,
ale rzucone w rolę na plon wielki liczy.

Bo ono rośnie większe nad jarzyny inne
i drzewem się staje, że na nim siadają
ptaki lotem znużone, i gniazda rodzinne
w gałęziach gorczycowych wdzięczne zakładają.

I Królestwo niebieskie jest też jak ten zaczyn,
którym pewna kobieta, kiedy go włożyła
w trzy miary mąki – wszystkie zakwasiła.


To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach,
a bez przypowieści niczego nie mówił,
bo tak się miały spełnić Prorokowe wieści:

W przypowieściach wypowiem rzeczy znamienite,
które od założenia świata były – choć ukryte.


4 listopada 2014