fundamentowe - ewangeliczne

Sąd Jezusa o współczesnych

(Mt 11,16-19)

Lecz z kim miałbym porównać owo pokolenie?
Czyż nie jest jak te dzieci, które widzieliście,
co to swym rówieśnikom przymawiają chętnie:

„Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście;
biadaliśmy, a wyście nam nie zawodzili”.

Bo oto przyszedł Jan, co nie jadł ani nie pił,
a oni: „Zły duch go opętał” – mówili;
a kiedy Syn Człowieczy pokarmem się krzepił,
oni się pokornością Jego zaś gorszyli:

„Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników
i [nieobyczajny towarzysz] grzeszników”.

A jednak mądrość, [która osiąga wyżyny]
jest usprawiedliwiona poprzez swoje czyny.


24 września 2014