NA ZAŚLUBINY AGNIESZKI I MICHAŁA
U STÓP MATKI BOSKIEJ JAWORZYŃSKIEJ
KRÓLOWEJ TATR

Dzięki Ci Wszechmogący za Syneczka Twego,
Którego Miłosierdzie nie szuka winnego,
lecz na tych co nie wiedzą mocniej się wylewa,
i czeka choćby wiecznie jak w prawdę dojrzewa.

Dzięki Ci Niepojęty w Miłości i Wierze
za tchnienie Twego Ducha w codzienne pacierze,
za każde Magnifikat, za każde przebaczam,
przez które – z Twojej woli – do Ciebie powracam.

Dzięki Ci Przenajświętszy za Tych Młodych Dwoje
i za Tych, co nad Nimi cierpią niepokoje,
co nie dość ufni myślą, że błąd albo wina
przemogą Miłosierdzie Ojca-Ducha-Syna.

Błagam Cię z tej okazji o promyczek Światła,
żeby się rozjaśniała nam droga niełatwa,
i byśmy mieli wdzięczność, trwając na kolanach,
za wszystko co nam dane na drodze do Pana.

A Tobie Tatr Królowo, któraś nas tu skrzykła,
niechże się nie opatrzy ta Para Niezwykła:
nie szczędź jej swej miłości i prowadź jak gwiazda,
na te hale niebiańskie, gdzie Najwyższy Gazda!

Zdrowaś Mario...
Pod Twoją obronę...

gazda
- najniższy

07. 09. 2013
VOTUM DZIĘKCZYNNE I BŁAGALNE
DLA MATKI BOSKIEJ JAWORZYŃSKIEJ
PO PODNIOSŁEJ I SERDECZNEJ
CEREMONII ZAŚLUBIN AGNIESZKI I MICHAŁA
W DNIU 7 WRZEŚNIA A.D. 2013

Dziękuję Ci o Pani szczytów Bożej Chwały,
za łaski, które na Młodych z Niebios się tu zlały,
za Boże Kocham, co dusze wskrzesiło nam znowu,
i za szczęście poddania życia Temu Słowu.

Dziękuję Ci o Matko, Panu Bogu Miła,
żeś i moją modlitwę wysłuchać raczyła,
żeś tak nastroiła serca Ojców w bieli,
że mojej nocnej prośbie fiat powiedzieli.

Proszę Cię pobłogosław dla Nich owe zwrotki,
niech napełnią Ich dusze Pana szeptem słodkim,
niech Im służą pokornie w czas wichur na szlakach,
i niech nie pozwalają wątpić ani płakać.

Niechaj Im pomagają nad kręte strumyki,
jak Aniołki pasterskie – wodzić dusz redyki
i – bez utraty żadnej – ku porannym zorzom,
na ucztę wiekuistą z Świętą Trójcą Bożą.

09. 09. 2013