fundamentowe - ewangeliczne

Spór o tradycję

(Mt 15,1-9)

I tam faryzeusze i w Piśmie uczeni
z miasta Jerozolimy przyszli do Jezusa,
pytając Go: Dlaczego Twoi ulubieni
ośmielają się starszych tradycję naruszać,
I rąk sobie nie myją przed jedzeniem wcale.


On im na to powiedział: To wy niezbyt dbale
do przykazań Bożych co dnia podchodzicie
i dla waszej tradycji przed Bogiem grzeszycie.

Bóg wam przecież powiedział: Czcij ojca i matkę
oraz: Kto ojcu lub matce haniebnie złorzeczy,
niechaj śmierć poniesie. Wy brniecie w zagadkę,
która temu Bożemu przykazaniu przeczy.

Wierzycie: czcić ojca ni matki zgoła nie musimy,
jeśli ojcu lub matce jasno oświadczymy:
to, co być miało dzisiaj wsparciem mym dla ciebie
złożyłem na ofiarę miłą Bogu w niebie.

I tak to sprawiliście, że tradycja wasza
zastąpiła – obłudni – Boże przykazanie,
i to o was traktują słowa Izajasza:

Ten lud czci Mnie wargami, lecz z serca oddaniem
jest ode Mnie daleko, próżno więc się trudzi,
ucząc zasad podanych przez omylnych ludzi.


8 listopada 2014