fundamentowe - ewangeliczne

Sprawa postów

(Mt 9,14-17)

Wtedy uczniowie Jana podeszli do Niego
i pytali: Dlaczego my dużo pościmy,
i – faryzeusze, a tych z grona Twego,
Twoich uczniów, by pościli – zgoła nie widzimy!


Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni
mogą się smucić, gdy jest wśród nich pan młody?
Potem bez pana młodego będą jak w pustelni,
a wtedy i pościć będą, [i brać niewygody].

Nikt nie przyszywa łaty z sukna surowego
do starego ubrania, gdyż wokół tej łaty
dochodzi do przedarcia o wiele gorszego –
[szczęśliwy, kto na sobie ma anielskie szaty].

Nie lej młodego wina do bukłaków starych,
bo sparciałe bukłaki zaraz popękają,
a wino wycieknie przez fatalne szpary –
[szczęśliwi, co je w nowe bukłaki wlewają]
.

30 sierpnia 2014