fundamentowe - ewangeliczne

Światło świata

(Mt 5,13-16)

Wy jesteście dla ziemi solą drogocenną,
lecz gdy sól smak utraci czymże ją posolić?
Pora taką wyrzucić na drogę kamienną,
a wdeptując, utratę zapomnieć powoli.

Wy Kochani, jesteście światłem świata tego,
miastem, które na górze ukryć się nie może;
z świecznika światło jasno świeci na każdego –
nikt też go nie zapala, by stawić pod korzec.

Niechże tak wasze światło – jaśniejsze od bieli,
świeci ponad bliźnimi, w każdej ich potrzebie,
aby szlachetne wasze uczynki widzieli
i wychwalali Ojca, który świeci w niebie."

15 sierpnia 2014