MÓDL SIĘ ZA NAMI!

ŚWIĘTY JANIE PAWLE II

Otocz miłością,
wspieraj cudami,
u tronu Boga
Módl się za nami!

Kapłanie Święty, Dobry Pasterzu,
Któryś Maryi życie zawierzył,
a Ona Tobie – Bożego Syna,
by świat olśniła Dobra Nowina

Otocz miłością

Któryś Chrystusa dla nas i za nas
wzywał i wielbił w najświętszych ranach,
a On Cię wspierał w ofierze życia
i ukazywał Szczyt do zdobycia

Otocz miłością

Któryś potrafił w oczach bliźniego
widzieć spojrzenie Syna Bożego,
Jego cierpienia i udręczenia,
i w trudzie krzyża – tryumf zbawienia

Otocz miłością

Któryś codziennie Ziemię wstrzymywał
w miejscu gdzie szczęście wieczne przebywa,
gdzie Pan obdarza wszystkich obficie
Swą Krwią i Ciałem, na Wieczne Życie

Otocz miłością

Któryś ukochał Bożego Ducha,
Któryś Jezusa wielbił i słuchał,
Któryś przed ludem kładł pocałunek,
Któryś pociechę niósł i ratunek

Otocz miłością

Któryś złoczyńcy z serca wybaczył,
Któryś na Miłość życie tłumaczył,
Któryś odpierał śmierć naszych sumień,
Któryś miał wiarę jak górski strumień,

Otocz miłością

Któryś się modlił w Źródle, jak woda,
Któryś nam serce na dłoni podał,
Któryś pokornie służył Miłości,
Któryś porywał nas do świętości,

Otocz miłością

Któryś otwierał drzwi Chrystusowi,
Któryś świątynię Jego odnowił,
Któryś w Różańcach Światło zapalił,
Któryś Ojczyznę w sercach ocalił

Otocz miłością

15. 03. 2014