fundamentowe - ewangeliczne

Szóste przykazanie

(Mt 5,27-32)

'Nie cudzołóż!' – wielekroć słyszycie głos Boży,
a Ja wam powiadam: Na kobietę tylko,
kto spojrzy pożądliwie – już z nią cudzołoży,
grzesząc serce piekielnie ową małą chwilką.

Jeśli prawe twe oko jest grzechu przyczyną,
wyłup je co prędzej i odrzuć od siebie,
wtedy bowiem, nie wszystkie twoje członki zginą -
wrzucone do piekła, więc masz szansę w niebie.

Jeśli prawa twa ręka jest grzechu narzędziem,
odetnij ją szybko i odrzuć od siebie,
lepiej bowiem dla ciebie, gdy ona ubędzie,
niż by piekło w całości pochłonęło ciebie.

Powiedziano też: ,Kto chce oddalić swą żonę,
niech jej list rozwodowy napisze i wręczy';
a Ja wam powiadam: kto żonę oddala,
– jeśli nie jest nierządna – cudzołóstwo stręczy.

Kto by sobie za żonę wziął tę oddaloną,
dzieli łoże z jedyną, lecz nie swoją, żoną
.

17 sierpnia 2014