Ten Dzień, Ten Rok

jak wszystkie inne
jest od Boga darem,
zatem – że jest on Boski,
wystarczy dać wiarę.

Tylko, żeby uwierzyć
nie trzeba się jeżyć.

01. 01. 2014ZAPROSZENIE DO TROSKI

Ten Dzień, jak wszystkie troski,
jest od Boga darem,
zatem – że jest on Boski,
wystarczy dać wiarę.

Za dar który przychodzi
z tak bardzo wysoka,
dziękczynienie się godzi
sprawować w obłokach.

A że wznieś się nie może
ciało mało zręczne,
więc pod Twe stopy, Boże!
myślę słowa wdzięczne.

Za ‘niezwykłe przypadki’,
za czas przebóstwiony,
za miłość Bożej Matki,
Bądźże Uwielbiony!

I Was, których ta Ziemia
po Niebiosach nosi,
chcę do dziękczynienia
serdecznie zaprosić.

Bo Kochani, czas troski
jest od Boga darem,
więc – że jest to czas Boski,
wystarczy dać wiarę.

Tylko, żeby uwierzyć...

15. 01. 2014