fundamentowe - ewangeliczne

Ucieczka do Egiptu,
Rzeź chłopiątek,
Powrót do Nazaretu

( Mt 2,13-23)

Gdy Mędrcy odjechali, podczas snu świętego
anioł Pański nawiedził Józefa wezgłowie
i rzekł: Wstań, weź Dziecię oraz Matkę Jego,
i uchodź do Egiptu – powrócisz gdy powiem;
w ten sposób podołasz nieszczęściu zaradzić,
bo Herod tropi Dziecię, ażeby Je zgładzić.


On wstał w nocy, wziął Dziecię oraz Matkę Jego,
i do Egiptu uszedł, i tamże pozostał
aż do śmierci Heroda – czyn proroctwu sprostał,
zaiste: Pan z Egiptu wezwał Syna Swego.

Herod – widząc, że ‘Mędrce’ srodze go zmyliły –
w gniew wpadł straszny i posłał do Betlejem ‘siły’,
by w całej okolicy chłopięta zgładziły,
te wszystkie, co to dwóch roczków skończyć
nie zdążyły.

I tak się wypełniły Jeremiasza słowa:
Krzyk usłyszano w Rama, i płacz i jęk wielki.
Rachel płacze swe dzieci, nic żalu nie schowa,
nie przytuli dzieciątek łono rodzicielki.


A gdy Herod był umarł, oto Józefowi
ukazał się w Egipcie we śnie anioł Pana,
i rzekł: Szykuj znów Dziecię i Matkę do drogi,
i idź, bo już Izrael – wolny od tyrana;
już umarli ci, którzy na Dziecię czyhali,
niech twa dusza Józefie Najwyższego chwali!


On wstał, i znów wziął Dziecię oraz Matkę Jego,
i byłby do Judei skwapliwie powrócił,
lecz tamże Archelaos wziął tron ojca swego,
czego się Józef uląkł i czym się zasmucił.

Ale szczęśliwie we śnie znów nakaz otrzymał,
by szedł ku Galilei, więc przybył do miasta
Nazaretem zwanego – i w nim się zatrzymał,
a przy nim Dziecię Jezus i Święta Niewiasta.

I tak się wypełniło Proroków orędzie,
że Nazarejczykiem nazywany będzie.

12 sierpnia 2014