fundamentowe - ewangeliczne

Uciszenie burzy

(Mt 8,23-27)

Gdy Jezus wszedł do łodzi, a za Nim uczniowie,
nagle gwałtowna burza zatrzęsła jeziorem;
fale łódź zalewały, a Jezus spał sobie.
Panie, ratuj, giniemy! – zawołali chórem.

A On im rzekł: Spokojnie, dzieci małej wiary!
Potem wstał i rozkazał wichrom i jezioru,
i cisza przeniknęła burzowe bezmiary;
lud zdumiewał się wielce owego wieczoru:

Kim On jest, i skąd w Nim ta moc taka duża,
że słuchają go nawet jezioro i burza?


28 sierpnia 2014