fundamentowe - ewangeliczne

Uzdrowienia w domu Piotra

(Mt 8,14-17)

Gdy wszedł do domu Piotra – głosząc czas Królestwa,
ujrzał jego teściową w gorączki upałach,
i ujął ją za rękę, a słabość odeszła;
i wstała – i z wdzięcznością Mu usługiwała.

Wieczorem Mu przywiedli wielu opętanych,
a On z nich złe duchy Swym słowem wyrzucił
i wszystkich uzdrowił. Tak czas – zapisany
w słowach Izajasza – w spełnienie obrócił:

On [gdy] wziął nasze słabości [na swoje ramiona]
i nosił nasze choroby – [zbawienia dokonał].


27 sierpnia 2014