fundamentowe - ewangeliczne

Uzdrowienia w Genezaret

(Mt 14,34-36)

Po tej nocy - do ziemi Genezaret przyszli,
gdzie Go miejscowi ludzie rychło rozpoznali
i swych posłańców licznych wkoło rozesłali,
żeby zdrowi do Niego wszystkich chorych znieśli.

Prosili, by przynajmniej frędzli płaszcza Jego
mogli się dotknąć albo tylko Go zobaczyć;
i wszyscy, co spotkali Syna Człowieczego,
zostali uzdrowieni z bólu i rozpaczy.

8 listopada 2014