fundamentowe - ewangeliczne

Uzdrowienie paralityka

(Mt 9,1-8)

Jezus wsiadł do łodzi i płynął z powrotem,
i przyszedł zaraz potem do miasta swojego.
A ci, którzy się rychło dowiedzieli o tym,
przynieśli Mu paralityka w łożu leżącego.

Widząc ich wielką wiarę, rzekł do niewładnego:
Ufaj, synu! Bo oto twe grzechy się gładzą!
On blużni!
– zamroczyło głowę niejednego
spośród uczonych w Piśmie, lecz – myśli nie zdradzą.

Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Dlaczego
złe myśli nurtują w waszych sercach prawych?
Co jest łatwiej powiedzieć do brata waszego,
czy: Gładzą ci się grzechy, czy: Wstań i chodź żwawy?

Mówię wam: Syn Człowieczy ma władzę na ziemi,
ma moc grzechy zmazywać z pokornych sumieni;

i rzekł do paralityka: Wstań, weź swe łoże
i idź zdrowy do domu! [I wytrwaj w pokorze!]


On wstał i szedł do domu, a tłumy zlęknione
wielbiły głośno Boga za cuda czynione,
za to, że człowiekowi tej mocy udzielił ;
[że to Jezus jest Bogiem – jeszcze nie wiedzieli.]

29 sierpnia 2014