fundamentowe - ewangeliczne

Uzdrowienie trędowatego

(Mt 8,1-4)

Gdy zszedł z góry, a tłumy podążyły za Nim,
oto człek trędowaty zbliżył się w pokorze
i przypadł do stóp Jego zanosząc błaganie:
Panie, Ty jeśli zechcesz, oczyścić mnie możesz!

Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i odrzekł:
Chcę, bądź oczyszczony! I trąd zniknął zaraz,
a Jezus rzekł do niego: Zrób jak wskazał Mojżesz,
niech cud poświadczy kapłan, a wdzięczność - ofiara.


26 sierpnia 2014