fundamentowe - ewangeliczne

Uzdrowienie w szabat

(Mt 12,9-14)

Idąc zaś stamtąd, zaszedł do ich synagogi
i zastał tam człowieka, co miał uschłą rękę,
a ci co szykowali Mu sądowe drogi,
i którzy planowali zhańbienia udrękę

Żeby móc Go oskarżyć, tak Go zapytali:
Czyż nie narusza Prawa, kto w szabat uzdrawia?
Rzekł: Jeśli owca w szabat w dół się wam powali,
kto z was owcę jedyną na śmierć pozostawi?

A o ileż ważniejszy jest człowiek niż owca –
przeto wolno jest w szabat dobry czyn sprawować!

I rzekł do człowieka, co miał 'rękę chłopca':
Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i znów była zdrowa.

Faryzeusze zaś wyszli, żeby nad tym radzić,
jak pojmać Jezusa oraz jak Go zgładzić.

26 września 2014