fundamentowe - ewangeliczne

Wezwanie do utrudzonych

(Mt 11,28-30)

Przyjdźcie do Mnie wy wszyscy wielce utrudzeni,
i którzy obciążeni brzemieniem jesteście,
a Ja was pokrzepię – będziecie zbawieni.

Moje jarzmo na siebie bez wahania weźcie
i uczcie się ode Mnie, bo ja jestem cichy,
bo pokorę mam w sercu i w najmniejszym geście –
a dusz wam nie obciąży straszny ciężar pychy.

Wejdźcie w – kojącą serce – pokory kolebkę:
w niej moje jarzmo jest słodkie, a me brzemię – lekkie.


25 września 2014