fundamentowe - ewangeliczne

Wybór Dwunastu

(Mt 10,1-4)

Wtedy Jezus przywołał swych uczniów dwunastu
i kazał im wypędzać precz nieczyste duchy,
aby lud uwalniali od duchowych chwastów,
żeby je oddalali tam, gdzie nie ma skruchy;
żeby żadne choroby i żadne słabości
nie wracały do ludzi z otchłani grzeszności.

A oto imiona dwunastu wybranych:
pierwszymi byli: Szymon – Piotrem nazywany,
i Andrzej brat jego; potem Jakub z Janem –
synowie Zebedeusza; od Chrzciciela – Filip
i Bartłomiej – ci razem przybyli;
Tomasz niedowiarek i celnik Mateusz;
Jakub, syn Alfeusza, i Juda Tadeusz;
Szymon Gorliwy i z Kariotu Judasz,
który tak pocałunkiem Jezusa przywitał,
że Go jednocześnie i zdradził i wydał.

6 września 2014