fundamentowe - ewangeliczne

Wytrwała modlitwa

(Mt 7,7-11)

Proście, a będzie wam dane,
szukajcie, a znajdziecie,
kołaczcie – a otworzą bramę.

Albowiem, kto prosi,
z serca otrzymuje;
kto szuka, znajduje;
kto kołacze – wchodzi.

Gdy syn którego z was prosi o kawałek chleba,
czy jest wśród was taki, co mu poda kamień?
Albo gdy prosi o rybę, czy węża dostanie?

Jeśli więc wy, których złości noszą,
umiecie dawać dobro swym dzieciom w potrzebie,
o ileż bardziej Ojciec wasz, który czuwa w niebie,
da to, co dobre, tym którzy Go proszą.

23 sierpnia 2014