fundamentowe - ewangeliczne

Za Jezusem lub przeciw Niemu. Wyrzeczenie

(Mt 10,34-39)

Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój –
nie przynoszę pokoju, ale miecz boleści,
bo przyszedłem poróżnić wszystkich ludzi wokół:
syna z jego ojcem, córkę z matką, z teściem.

I będą w nieprzyjaźni wszyscy domownicy,
bo siebie bardziej cenią owi bezbożnicy;
kto ojca albo matkę bardziej niż Mnie kocha,
i kto syna lub córkę bardziej niż Mnie kocha,
i kto idąc za Mną krzyż odrzuca co dzień –
ten nie jest Mnie godzien!
Nie godzien!
Nie godzien!

Kto chce swe życie znaleźć, straci je beze Mnie,
ale kto je zostawia dla Mojej Miłości,
nie żyje daremnie –
jest ze Mną
w wieczności!


9 września 2014