fundamentowe - ewangeliczne

Zapowiedź prześladowań

(Mt 10,17-23)

Miejcie się na baczności przed ludzką wrogością,
która was będzie sądzić za mnie, i biczować
w miejscowych synagogach, i która z małości –
namiestnikom i królom – będzie was fałszować
na pogańskie świadectwo waszej występności.

Lecz kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to,
co lub jak mówić macie, bo w godzinie owej
będzie wam to poddane – Ojciec zadba o to;
Jego Duch będzie mówił każdym waszym słowem.

Brat na śmierć wyda brata, a rodzice dzieci;
inne zaś swych rodziców przywiodą ku śmierci;
was wszyscy znienawidzą dla mego imienia –
lecz kto wytrwa do końca, dosięgnie zbawienia.

Kiedy was prześladować będą w jednym mieście,
idźcie do innego. I nie zapomnijcie:
zanim całkiem przeminie czas wasz na obejście
siedzib Izraela – Syn Człowieczy przyjdzie!


7 września 2014