fundamentowe - ewangeliczne

Znak Jonasza

(Mt 12,38-42)

Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszy
rzekli wówczas do Niego: Daj Nauczycielu
znak jakiś, żeś Boży
. On się nie poruszył,
lecz tak im powiedział wobec świadków wielu:

Przewrotne, wiarołomne plemię – znaku żąda,
ale żaden znak inny nie będzie mu dany,
prócz tego, w którym Jonasz moc Boga oglądał,
w którym doznał udręki i był odzyskany.

Albowiem jako był Jonasz trzy dni i trzy noce
w ryby wielkiej wnętrznościach, tak i Syn Człowieczy
w łonie ziemi przebędzie trzy dni i trzy noce,
nim Wolę Ojca spełni – i nim śmierć zniweczy.

Posłuszny lud Niniwy na sądzie powstanie
przeciw temu plemieniu, aby je potępić,
ponieważ on posłyszał proroka wołanie
i wziął Moją drogę, choć nie czuł Mej ręki.

Tu wszak jest coś więcej niż misja Jonasza.
I choć Królowa z Południa na sądzie powstanie
przeciw temu plemieniu – potępienie zgłaszać,
bo ona Salomonowe chwali rozsądzanie –

To tu jest coś więcej niż sąd Salomona.


26 października 2014