JEZU, MÓJ JEZU

żle mi bez Ciebie!

Imię Jezusa – Miłość, Moc Jego –
chroni me życie od ducha złego:
Idź precz ode mnie, od moich bliskich –
Jezus jest Panem chwil moich wszystkich!

Przyjdź Jezu, wybaw – dusza Cię wzywa,
usłysz mnie Jezu, Jezu przybywaj!
Zjawiaj się Jezu w każdej potrzebie,
zbawiaj od złego – Źle mi bez Ciebie!

Miłość Jezusa – moim mieszkaniem,
kluczem do niego – Jego wzywanie!
Miłość Jezusa – moim zbawieniem,
trwanie w Jezusie – Boga wielbieniem!

Przyjdź Jezu, wybaw – jestem w potrzebie,
Jezu, mój – Jezu! Źle mi bez Ciebie!

„nakazuję wszystkim złym duchom ,
aby odeszły precz od mojej pracy ,
od mojego domu ,
od mojego samochodu ,
z miejsca w który jestem.”

02. 08. 2013<