na wernisaż Bożeny Solańskiej

na wernisaż Bożeny na wernisaż Danuty

SZEPTY NATURY w 'Jasnym Pałacu'

wystawa: 'Szepty natury'

Kiek przysła zimecka z kopami białości,
hybiało Bozence holnyj zieloności:
łaziła hajtyndy, łaziła owyndy,
jakieby jegomość w śrybny cas kolyndy.

Cniło sie Bozence bez kwicoła śpiywu,
cupiała łupinka jako ziem bez siywu,
jaze sie Janosik stropił łokropecnie
i zatrefił łonyj gibko a skutecnie:

Chycił się wyzdajać, chycił śtuderować,
kiry i łoscoki chycił się rysować;
naryktowoł dranic gładko heblowanych,
wycharatoł kupa kwiotecków drzewnianych.

Syćka co drzewniane – sonsiyki, śtachety,
ćwiertanki, kiernicki, skrzynecki, sepety,
cebrzyki, powały, skopki i solnicki –
wyśtramcył w listecki, w kwicoły, w zornicki!

Bozenka ze scynścio w róncki zaklapkała
i te cudeniecka piknie malowała;
od śniyga do wiosny, a na koniec lata
połyskała ku nim łockiem łaparata.

Jaz fkoło septajom niepytane panny,
ze furt łazi hyrno jako kur poranny,
ze na Tetmajera ni ma zdziebka placu
bo bedom posiady we Jasnym Pałacu!


gwarom krakosko-tapczańskom namyśleł,
nasiekoł i nastroił w Krakowie 10.09.2012 r.
Jontek Ciesydruk Łocko, znacy – ACO
spod Wawelskiyj Kopy, Hej!